srobatbai.com
SROBATBAI-02
FREE SILK 100%
Hót

-ONLY ASIAN
Open: 10h00 xx/ 08 /2019
Hỗ Trợ Khi Open
- Sét sum cấp D10+10 full blue
-full SILK
THÔNG TIN GIẢI THƯỞNG ĐUA TỐP Lever
✔️Tốp 1 : 1 narun + 8 + 1B GOLD
✔️Tốp 2 : 1 narun + 4 + 600m
✔️Tốp 3 : 1 narun + 3 + 300m

✔️Lưu ý: 1 IP Chỉ 1 Giải Duy Nhất Được Công Bố.
Thông Báo Chung:
✔️hệ phái: -ONLY ASIAN
✔️Job: 3 Thành Asia. (HDB - Sơn tặc trại-Hắc mặc trại)
✔️Rate Drop: X5.
✔️Rate Gold: X10
✔️Rate Job: X2.
✔️Đồ Cuối sun som d13 Fam ở mob 119-120 Di chỉ cổ đại ( LBB)
✔️Mod lv109 - sa mạc mối
✔️Khóa tất máp EU
THÔNG TIN GIỚI HẠN:
✔️ Giới Hạn: 1IP / 8acc
✔️ Giới Hạn: Buôn Đêm Từ 0h00 -> 8h Sáng Hằng Ngày
✔️Giới Hạn: Buôn Uốt 1S, 60S Điều Mất Hàng
✔️Giới Hạn max + 12
✔️Giới Hạn: Đi Theo: Khi Job & CTC
⏰ Max giờ Xanh ⏰
✔️Tỉ Lệ Mix Đồ BMM Thường: 1-. 100% ->5->6,70%->7,50% ->8,30%--> 9->random
✔️Archemy Đồ BMM vjp: 1->100%>8->random
✔️nasrun + 1>>8->30% 10
⏰ Max giờ Xanh ⏰


;

;